Introducing — PrusaControl!

The easiest way to get perfect prints on Original Prusa i3 MK2S!

 

W tym tygodniu pojawiła się wiadomość na temat programu do cięcia modeli od Prusy czyli PrusaControl. Zapowiedział to sam Josef Prusa w wywiadzie z 3d Printing NERD czym wywołał zaskoczenie (od 3:20):

 

 

Jak możemy przeczytać w jego opisie:

Slic3r Prusa Edition was the first step with a great success and I am most proud when people mentioned they switched back from S3D. But Slic3r has one problem, it is rather complex and intimidating for new users. We cannot do much about this, it is its nature. And that is why PrusaControl was born. It is parallel to Slic3r PE for newcomers to 3D printing, we distil the settings down for the user and put our knowledge to the backend to get the same results. The main goal is to open an object and hit print. PrusaControl is simple, novice friendly and smart.

Slic3r Prusa Edition był pierwszym krokiem z wielkim sukcesem i jestem (Josef Prusa) najbardziej dumny z tego gdy ludzie wspominali, że wycofują się z S3D. Ale Slic3r ma jeden problem, jest dość złożony i przerażający dla nowych użytkowników. Nie możemy z tym wiele zrobić, to jego natura. I właśnie dlatego narodził się PrusaControl. Jest analogiczny do Slic3r PE ale dla początkujących drukarzy, a my przekazujemy do niego ustawienia dla użytkownika i przekazujemy naszą wiedzę do zaplecza PC, aby uzyskać te same wyniki (co w Slic3er). Głównym celem PC jest otwarcie modelu 3D i wydrukowanie go. PrusaControl jest prosty, przyjazny i inteligentny.